این مراسم با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرماندهان و متخصین و نمایندگان یگانهای زرهی نزاجا در مرکز تهیه تولید و بهینهسازی شهید زرهرن برگزار شد. با حضور امیر حیدری مراسم تحولدهی ادوات و تجهیزات زرهی

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها